Dimission à la carte

29. juni 2020

Der er ingen tvivl om, at rektor for VHG, Jette Rygaard, i fredags ville have foretrukket at tage afsked med årets studenter og deres pårørende ved en traditionel dimission med en fælles tale til hele årgangen og evt. med deltagelse af studenterjubilarer, men sådan kunne det ikke blive i år på grund af forsamlingsforbuddet, og når det nu skulle være, blev det alligevel en flot afslutning for afgangseleverne: Klasse efter klasse mødte de op mellem kl. 10 og 15 og blev fotograferet inden indmarchen til Vesthimmerlandshallen, der var flot pyntet op.

Og måske blev årets dimission i virkeligheden mere intim. Det var selvfølgelig den samme tale, rektor holdt syv gange, men derudover fik en elev fra hver klasse lov til at holde en studentertale til kammeraterne, hvor det normalt kun er en enkelt elev, der oplever det privilegium at tale på årgangens vegne.

Dimission 2020. Rektor Jette Rygaard på talerstolen, hvor hun holder tale til studenterne.

Rektors tale

Jette Rygaard startede med at tegne et rids over det kaotiske forår og eksamensforløbet, men slog straks fast, at det ikke har devalueret eksamenen: ”Tværtimod! Den er blevet udvidet, og på mange måder er I blevet meget mere robuste og klar til at møde verden. I har stået et forår igennem, hvor kravene til jer pludselig blev ændret væsentligt, og hvor spilleregler og bane blev lavet om flere gange. I har både fagligt og psykisk været nogle ture i rutsjebanen. Men lige nu – lige i dette øjeblik – giver det hele mening. I er i mål. Turen er slut”.

Derefter kom hun ind på, om den viden, årets studenter har fået, mon bliver forældet om nogle få år, og det gav hun et tankevækkende eksempel på, at den, ifølge rektoren, ikke bliver: ”Grundstenen til det ”trick” vi bruger, når vi møder hinanden virtuelt – altså sender digitale signaler – hedder elektromagnetisme. Netop i år er det 200 år siden, Ørsted opdagede elektromagnetismen. Dengang vidste hverken Ørsted eller hans samtid, at opdagelsen ville være medvirkende til, at I i dag kan få jeres studenterhue på hovedet og eksamensbevis i hånden uden flere måneders forsinkelse”.

Stejl læringskurve

Jette Rygaard fastslog endelig, at denne årgangs læringskurve har været vanvittig stejl gennem de sidste måneder, og hun gav studenterne denne karakteristik med på vejen:

”Når vi alle på VHG er ved at revne af stolthed over netop årgang 2020, og lærerne gennem de sidste måneder alle har rost jer til skyerne, så er det, fordi I også har vist, at I kan samarbejde og tage ansvar. I har sparket jer selv i gang og holdt dampen oppe. I har taget vare på hinanden, også selvom I ikke har kunnet mødes fysisk i klasseværelset ret tit. Dét er den helt store bedrift gennem de sidste måneder. Og når jeg tænker tilbage på hele jeres forløb på gymnasiet, så er det også netop dét, der har kendetegnet jer. I har vedvarende skabt relationer til jeres omgivelser – I har spillet det samme spil, og I har spillet det sammen. Hvor er det godt gået!

Den væsentlige pointe her er nemlig ikke, at I tager ansvar for jer selv og jeres egen læring. Det er, at I tager ansvar for jeres omgivelser, for jeres kammerater og for samfundet. Det handler om WE og ikke ME. Der er noget uden for jer selv, og det noget har I nu en forpligtelse til at være nysgerrige på, at engagere jer i og … til at tage ansvar for. Det er essensen i almendannelse – en kombination af viden og ansvar – og det er det, vi nu forventer, at I kan løfte”.

Dimission 2020. Rektor Jette Rygaard overrækker legat til Årets Ven, Andreas Elmann fra 3.k.

Studentertaler og legater

I 3.k var det eksempelvis Anders Wraae Ebbensgaard, der fik lov at holde talen. Han sagde bl.a.: ”Folk siger, at gymnasietiden går stærkt, men jeg havde aldrig troet, at tre år ville gå så hurtigt. I de tre år vi har gået på gymnasiet, har vi oplevet Donald Trump som præsident, vores første valg, Me Too kampagne, klimakamp med Greta Thunberg, Black Lives Matter-bevægelsen. Og selvfølgelig Coronapandemien, som har taget alt fokus de seneste måneder. Men når jeg ser tilbage på vores gymnasietid, er det ikke disse begivenheder jeg vil huske. Det er alle jer. Alle venskaberne”. Og så gav han ellers nogle eksempler på højdepunkter, netop denne klasse havde haft sammen.

Undervejs i dagens program blev diverse legater givet til de indstillede. De tilfaldt følgende:

VHGs Venner: Årets Ven – stx
3k, Andreas Elman Andersen 

VHGs Venner: Årets Ven – hf
2p, Alexander Lukas Overgaard 

Rotarys “højdespringer” (faglig og social udvikling) – stx
3s, Jasmin Gülan Kart

Rotarys “højdespringer” (faglig og social udvikling) – hf
2p, Omar Hlal 

Erhverv Væksthimmerland – højeste snit – stx
3t, Benjamin Verdelin

Erhverv Væksthimmerland – højeste snit – hf
2p, Rebecca Borrisholt

Fællessang med en helt speciel tekst

Endelig var der blevet plads til én fællessang i dagens program, den populære ”Kære linedanser” af Per Krøis Kjærsgaard, men med en helt ny tekst, ”At møde et menneske”, skrevet af Anni Gamborg, mor til to tidligere studenter fra VHG, Maria og Søren Gamborg. Anni Gamborgs nye tekst passede perfekt til lejligheden.

Se flere billeder fra årets dimission på vores Facebook-side (link åbner i yt vindue).