Muligvis bor du i Aars eller et andet sted i Vesthimmerland, men det kan meget vel være, at du bor i Midtjylland. Uanset hvor du bor, overvejer du måske at gå på gymnasium. Vesthimmerlands Gymnasium er et godt valg blandt danske gymnasier. Det skyldes vores ihærdige bestræbelser for at tilbyde almen viden, faglig fordybelse, kreativ udfoldelse, socialt samvær og et godt sammenhold. Vi lægger altid vægt på den personlige, faglige og sociale udvikling af vores elever.

Danske gymnasier tilbyder mange fag og valgfag. Danske gymnasier er også kendt for at løfte deres elever fagligt. På Vesthimmerland Gymnasium kan du tage en 3-årig gymnasieuddannelse (stx) eller en 2-årig hf-uddannelse. Hvis du er forælder og gerne vil hjælpe din teenager med at vælge uddannelse, så kan du finde flere brugbare oplysninger her på hjemmesiden. Som du ved, er stx den almene gymnasiale uddannelse. Der er tale om en uddannelse, der giver en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab, sprog, kunst, samfundsforhold og idræt. På den måde bliver dit barn klar til videregående studier.

Vesthimmerland Gymnasium – Et gymnasium blandt danske gymnasier, hvor internationalisering er i fokus

På Vesthimmerland Gymnasium har vi som mål at styrke vores elevers globale kompetencer ved at opfordre dem til at undersøge og udforske verden. Elevernes almendannelse og studiekompetence klæder dem godt på til at kommunikere og handle i en globaliseret verden. Derudover udvides deres horisont og de lærer at se verden fra forskellige perspektiver. For at kunne opnå det deltager Vesthimmerlands Gymnasium i flere projekter, som styrker elevernes almendannelse.

Vi arrangerer fx udvekslingsrejser. Vi benytter os også af Erasmus+, laver studieture og har et tæt samarbejde med det Europæiske Akademi i Otzenhausen . Således bliver vores elevers global kompetencer styrket og videreudviklet. Dette sætter dem i stand til at agere i en globaliseret verden. Kontakt Vesthimmerlands Gymnasium i dag på tlf.:+45 98 62 25 77 og få flere oplysninger om vores uddannelser og studieretninger. Du må også gerne skrive til os på mail: adm@vhim-gym.dk