“Bivirkninger” på taget?

10. maj 2021

Honningbi i færd med at bestøve blomst.

I en tid hvor nyhedsstrømmen i medierne mest går på sammenligning af diverse vacciner og deres bivirkninger, er det opløftende at kunne bringe en god nyhed fra naturens verden. VHG har nemlig fået bistader på taget og i mandags flyttede bierne ind. Det var biologilærer Karsten Hessellund, der sørgede for indflytningen, bistået af pedel Brian Danielsen. Karsten har desuden en bibeskæftigelse som biavler og er medlem af Viborgegnens Biavlerforening (åbner i nyt vindue).

Bifamilien

Da bierne samledes i deres stade søndag aften i nærheden af Hammershøj, var de ikke klar over, at de næste morgen ville befinde sig i Aars. Nogle dage tidligere havde deres ejer dog gjort klar til flytningen af bifamilien ved at syne den. Familien blev bl.a. undersøgt for forskellige sygdomme og parasitter. Heldigvis var bierne sunde og raske, så den kunne få den sundhedsattest, som gjorde flytningen mulig.

I en del år har biavlere frivilligt kunnet registrere deres bigårde i Det centrale bigårdsregister. Denne registrering er fra april 2021 blevet obligatorisk for at lette bekæmpelsen af sygdomme og parasitter blandt bier. Den nye bigård på VHG er naturligvis også blevet registreret, som det sig hør og bør. Foreløbigt indeholder bigården kun én bifamilie, men hvis erfaringerne med denne familie bliver gode, er det muligt at udvide. Gymnasiets tag er i hvert fald stort nok.

Bierne flytter ind i deres nye hvide bihus på taget af gymnasiet.
Det hvide bistade er biernes nye hjem på toppen af gymnasiet. De får byens bedste udsigt!

Således blev bierne mandag morgen flyttet over i deres nye hjem – et hvidmalet trugstade. Bierne sad roligt på deres vokstavler under overflytningen – nok fordi de, ifølge den tidligere ejer, er ret rolige, men nok også under indflydelse af morgenkulden. Da rammerne var flyttet over, blev de bier, som sad på siderne i deres gamle hjem, børstet ned i det nye stade. Selv om det blev gjort forsigtigt, fik det alligevel en del bier på vingerne. Karsten Hessellund var derfor glad for, at han havde iført sig støvler, bidragt og handsker.

I øvrigt nød alle gymnasiets elever godt af biernes indflytning. De fik i en af dagens timer lidt til den søde tand. Og hvad var mere naturligt end at servere honningsnitter for dem?

En ejendomsserviceteknikerelev fik idéen

På VHG arbejder man meget med miljø og bæredygtighed. Bl.a. er gymnasiet certificeret som ”Grønt Flag – Grøn Gymnasieskole” (åbner i nyt vindue). I den forbindelse har man nedsat “Det Grønne Råd” med repræsentanter for ansatte og elever.

For et par år siden repræsenterede ejendomsserviceteknikerelev Miguel Hansen pedellerne i dette forum, og da han skulle vælge emne for den større skriftlige opgave i forbindelse med sit svendestykke, var det naturligt for ham at kaste sig over opgaven med at beskrive, hvordan man etablerer og vedligeholder et ”grønt klasseværelse” på udendørsarealerne. I samme forbindelse luftede han idéen om bistader på gymnasiet.

Miguel i færd med at arbejde på opsætningen af det grønne udendørs klasseværelse.
Miguel Hansen i gang med at arbejde på ”det grønne klasseværelse” i sin tid.

”Det grønne klasseværelse” er et udendørs område, der kan bruges til undervisning, og hvor elever og ansatte kan holde frikvarter. Her er der nu, ved pedellernes indsats, etableret et flisebelagt område, som er overdækket af en pergola bygget af miljøvenlige materialer. Faciliteter som borde, bænke, el, vand og internetforbindelse gør det muligt en gang imellem at flytte undervisningen udenfor i anderledes rammer. I tilknytning til det grønne klasseværelse findes et grønt område, hvor biodiversiteten løbende forøges. Alle gymnasiets klasser har således plantet frugtbuske, og der er etableret levesteder for insekter, et vandbassin og plantekummer til krydderurter og blomster

Bivirkninger

Honningbier er vigtige bestøvere og dermed bidragydere til biodiversiteten. Bierne og deres arbejde med bestøvning og fremstilling af honning vil kunne bruges i undervisningen i flere fag. Gymnasiets område benyttes i stort omfang til idrætsaktiviteter, og for at undgå uheldige situationer med bolde, der rammer bistaderne, blev det besluttet, at de skal stå på taget.

Ud over honningproduktionen og fagligt input til undervisningen kunne Miguel også se nogle fordele ved etableringen af bistaderne. I sin eksamensopgave skrev han således: ”Bierne har det hårdt i disse tider, og vi skal gøre alt for at hjælpe dem, specielt som en grøn skole. Bier skulle også være meget territorielle over for murbier, og derfor giver det mening, at vi har honningbier til at beskytte vores facade, som vi har meget af på VHG”.

Bierne sidder på vokstavler, som flyttes over i deres nye bistade.
Bierne klar til at blive overflyttet til deres nye hjem.