To studerende dedikerer bog til deres tidligere VHG-lærere

17. januar 2022

Tre naturvidenskabelige lærere på VHG, matematiklæreren Dorthe L. Nielsen, fysiklæreren Carsten Svejstrup Sørensen og kemilæreren Carsten Poulsen, fik en ekstra julegave sidste år. De modtog nemlig hver et eksemplar af bogen “BasisFormler og tabeller”. En bog, der er beregnet til undervisningen i matematik, fysik og kemi i ungdomsuddannelserne (stx).

Forfatterne bag er Ebbe Michelsen og Sarujan Ranganathan, der begge blev studenter fra VHG i 2018. I bogens forord takker de to forfattere netop de tre gymnasielærere for deres inspiration til arbejdet. Og disse har da også – med en vis stolthed – kunnet genkende nogle af deres tavlenoter i den nye formelsamling for de tre fag.

Om selve bogen

Bogsalget går stille og roligt, oplyser de to forfattere. Den skal lige have momentum, da det jo trods alt er en helt ny udgivelse. Men der er indtil videre flere gymnasier, som har købt klassesæt allerede. Derudover fusionerede Haase Forlag (som de skrev den for) med Lindhardt & Ringhof i forsommeren 2021. Derfor går deres udgivelse nu under Praxis Forlag, som er en afdeling af L&R Uddannelse. Bogen er nu også blevet tilgængelig som e-bog i uddannelsesforløb, hvilket giver den et ekstra boost.

Forfatternes skudsmål om deres gymnasielærere

Ebbe Michelsen og Sarujan Ranganathan gik i 3x, en studieretning for Videnskab og Teknologi. Her er matematik, fysik og kemi netop er kernefagene. Om den undervisning, de modtog af de tre lærere, siger de samstemmende: ”Fælles for de tre er, at de er rigtig gode lærere med alt, hvad det indebærer: Højt fagligt niveau med jordnær didaktik, men også en rigtig god elevinteraktion og “klassefornemmelse”.

Kort sagt så havde man altid fornemmelsen af, at de kendte til de udfordringer og problemer, man måtte støde på, før man næsten nåede at nævne dem. Og de havde altid gode råd og vejledning til at løse dem. Man kunne altid få et godt ord og motivation med på vejen.

I fysik oplevede vi Carsten Svejstrups stringente tilgang til fysikken, dens teorier og udledninger. Det kan umiddelbart lyde negativt, men det er det bestemt ikke, for det gjorde det nemt at forholde sig til de fysiske fænomener. Og det rustede os ikke mindst godt til at sammenholde teorien med virkelighedens observationer. Dertil har CS (som er hans initialer) også en rigtig god måde at få os til at gennemskue formlerne på – især gennem overskuelige og udførlige udledninger.

I matematik var den metodiske tilgang meget værdsat, fordi den rustede os rigtig godt til at løse opgaver af bestemte typer. Det gav os ekstra gåpåmod til eksamen at vide, at vi ville kunne løse opgaverne. Derudover var Dorthe Nielsens undervisning meget koordineret og gennemtænkt. Det udmønter sig for eksempel i DN’s bevisførelse, som rummer alle de vigtige detaljer og abstraktioner, men alligevel på en overskuelig og intuitiv facon.

I kemi har der i særdeleshed været den høje grad af originalitet i undervisningen, hvor Carsten Poulsen var god til at drage paralleller fra undervisningens materiale ud i virkeligheden og historien, som ikke ville forekomme os naturligt at opdage selv. Derudover var der også CP’s næsten umenneskelige indre regnemaskine, der for eksempel kan regne logaritmer på kommando ved tavlen og afstemme redoxligninger med lynets hast.

Og vice versa

De tre gymnasielærere har da heller ikke glemt de to debuterende lærebogsforfattere. Når taler falder på dem, får de nemt julelys i øjnene, og de omtaler dem samstemmende som “de gode knægte”. Dorthe Nielsen mindes også, hvordan de engang skrev en indbydelse til gallafest til hende i kode efter at have lært om kodesproget Enigma i undervisningen.

Hun og Carsten Svejstrup havde også fornøjelsen af at ledsage Ebbe Michelsen, da han i 2018 vandt prisen som Nordjysk Naturtalent. Det er en talentkonkurrence, som hvert år præmierer de bedste naturvidenskabelige studieretningsprojekter skrevet af nordjyske gymnasieelever i 3.g inden for kategorierne: fysik, kemi, biologi og matematik. Ebbe stillede op i konkurrencen inden for matematik og vandt.

Fra venstre mod højre: Carsten Svejstrup, Dorthe Nielsen, Ebbe Michelsen og prorektor for Aalborg Universitet, Inger Askehave.

Om de nuværende studier

Studierne går over stok og sten. Sarujan er BA i Erhvervsøkonomi & Projektledelse og læser nu kandidat i Finance & Strategic Management på CBS. Ebbe bliver til sommer B.Sc i fysik og matematik. Sideløbende med studierne passer de deres studiejobs. Ebbe arbejder eksempelvis som mentor hos firmaet GoTutor hvor han hjælper gymnasieelever med matematik og fysik.

Ikke blot “naturvidenskabsnørder”

Sarujan er i sin fritid en habil skakspiller og spiller også badminton. Derudover sætter han også pris på en god bog eller en god film/serie som afveksling fra studierne.

Ebbe bruger sin fritid meget ved klaveret og orglet; han arbejder som pianist for et stort 40-personers kor i Dronninglund og som afløsende organist i Farsø Kirke og Vor Frue Kirke i Aalborg. Han arbejder også i Musikkens Hus i Aalborg.

Mange husker sikkert også, hvordan han som ganske ung blev spået en stor karriere som klassisk pianist. Hans farmor, Jonna Michelsen, Farsø, lærte ham at spille klaver, og han har modtaget en del priser som et usædvanligt stort musiktalent. Men med hensyn til karriere er det altså fagene matematik og fysik, der har sejret.

Går søstrene i deres fodspor?

Som et lille kuriosum kan nævnes, at både Ebbe og Sarujan har en lillesøster. De går nu begge i 1.g – og måske tager de arven op?