Årets første studenter springer ud

22. juni 2020

Rektor Jette Rygaard foran gymnasiet med de to første studenter i 2020; Caroline og Mathilde Liltorp Justesen

Tvillingesøstre blev årets første studenter

Det var et par glade piger, der mandag morgen fik fornøjelsen af, under kyndig vejledning af rektor Jette Rygaard, at sende dannebrog til tops på gymnasiets flagstang for at markere, at de første studenter fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF var sprunget ud. Det drejer sig om de to tvillingesøstre, Caroline og Mathilde Liltorp Justesen, fra Dollerup mellem Foulum og Hvalpsund, der begge har gået på studieretningen ”Krop og Sundhed”.

Flaghejsningen blev bl.a. overværet af far Per, der har et tømrerfirma i Dollerup, og mor Mette, der er pædagog på Vilsted Friskole. Også storesøster Anne Sofie, der blev student fra VHG i 2012 og som nu underviser i dansk og tysk på Fjerritslev Gymnasium, var der sammen med lillesøster Frederikke, der starter på VHG efter sommerferien.

Eksamensperioden har været lidt speciel i år. Normalt ville pigerne få huerne på efter endt eksamination i sidste eksamensfag, men det havde de to piger for længst klaret med to skriftlige eksaminer og et forsvar til topkarakter af deres SRP-opgave. Så mandag morgen bestod opgaven udelukkende i at møde op på kontoret for at få udleveret en karakterudskrift.

Rektor Jette Rygaard hjælper Caroline og Mathilde Liltorp Justesen med at hejse flaget.

Deres fremtidsplaner

De er enige om det næste års tid at holde en pause fra bøgerne og få lidt erhvervserfaring, men derefter går deres fremtidsplaner i hver sin retning. Caroline vil gerne uddanne sig til betjent eller jurist, hvilket har været planen i flere år. Valget mellem betjent eller jurist afhænger af, om det lykkes hende at bestå optagelsesprøverne og alle kriterierne for det at være betjent. Ellers er der den mulighed at søge ind på jurastudiet, da hun så får mulighed for at beskæftige sig med opgaver inden for samme område. Hun er altså ikke helt afklaret på, om hun foretrækker at være betjent eller jurist.

For Mathildes vedkommende er det på nuværende tidspunkt uddannelser inden for sundhed, der tiltaler hende. Hun har bl.a. uddannelserne folkesundhedsvidenskab eller sygeplejerske i tankerne, og hun regner med at blive afklaret omkring sit uddannelsesvalg i sit sabbatår. Med sin studieretning i gymnasiet vurderer hun, at hun har et godt udgangspunkt inden for sit interessefelt.

Livet som tvillinger

Til trods for deres forskellige interesser og fremtidsplaner er det tydeligt, at de er tæt knyttet til hinanden både som venner og som søstre. De har altid fundet en stor støtte i hinanden, da de jævnligt kan relatere til hinandens situation. Eksempelvis ved, at de har gået i samme klasse, hvor de har haft de samme eksaminer på samme tidspunkt. Dog synes de også, at det er vigtigt at påpege, at livet med en tvilling sommetider kan være lidt udfordrende.

Ofte bliver de sammenlignet på områder, hvor det ikke giver mening, da de til trods for mange ligheder også har flere forskelligheder. De kan dog heller ikke forestille sig et liv uden hinanden, så det faktum, at de fik huerne på samtidigt er også af stor betydning for dem, og de glæder sig til sammen at fejre denne særlige tid med både hueceremoni, studenterkørsel og dimission til trods for Covid-19.

Om corona-tiden og gymnasieundervisningen

Om denne tid siger de samstemmende: ”Corona-tiden har for os såvel som for resten af verden medført en stor uvished og mange forandringer. Da det danske samfund blev lukket ned, og vi ikke måtte deltage fysisk i undervisningen på VHG, stiftede vi kort bekendtskab med den virtuelle undervisning, hvorefter vi gik ind i vores SRP-skriveperiode.

Det var en underlig periode, hvor det eksperimentelle arbejde i forbindelse med SRP ikke kunne gennemføreres, og hvor alle vejledninger foregik virtuelt. Dog skal VHG have den ros, at de tacklede situationen utrolig flot, og vi er fuldt ud tilfredse med forløbet. Efter SRP deltog vi igen i virtuel undervisning i en periode, og vi må sige, at vi oplevede en travl skoledag med mange opgaver og lektier, da det var svært at finde balancen i at opdele skoledagen og arbejdet med lektierne. Dette blev muligvis også forstærket af, at man følte, man skulle bevise ekstra meget, da det jo var den sidste tid i hele gymnasiet. Dog var lærerne gode til at lytte til os som elever, og vi fandt en løsning, samtidig med at vi som 3.g’ere fik lov til at deltage i undervisning på gymnasiet tidligere end 1.g’erne og 2.’erne”. 

De to tvillingepiger har været et meget positivt element i gymnasiemiljøet. Bl.a. deltog de i 2.g i Nordjyske Gymnasiers Talentakademi inden for Humaniora og Sprog.