Åbent Hus den 17. januar 2024

17. januar 2024

***

HVIS DU GIK GLIP AF ÅBENT HUS, KAN DU STADIG KOMME PÅ BESØG OG FÅ EN RUNDVISNING OG EN SNAK MED EN STUDIEVEJLEDER. KONTAKT OS PÅ 98 62 25 77.

***

[Offentliggjort 6. dec. 2023]

Vi inviterer hermed til Åbent Hus på Vesthimmerlands Gymnasium

onsdag den 17. januar 2024 kl. 19.00

Vores rektor Jette Rygaard byder velkommen i fællesområdet, som vi kalder “badekarret” pga. den flotte Gernes-udsmykning. Hun vil fortælle om vores to uddannelser; den 2-årige hf og den 3-årige stx, samt informere om optagelsesregler og livet på gymnasiet.

Kl. ca. 19.30 er der mulighed for at gå rundt på gymnasiet og møde vores lærere og elever, som kan fortælle mere om deres studieretninger, valgfag og andet spændende.

Vores studievejledere vil også være til stede hele aftenen, så hvis I har særlige spørgsmål, kan de helt sikker svare.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Stx – studieretninger

Hf – fagpakker

Film om gymnasiet

På vores YouTube-kanal kan du se et par korte film om nogle af vores fag:

Mød vores elever

Jacob Kjeldsen, stxJuliane Mølgaard Kirch, hf
Jeg har valgt stx, fordi jeg her får et godt fagligt fundament og samtidig har mulighed for at dyrke min passion for musik. Netop derfor har jeg valgt den kreative studieretning, hvor jeg både får musik og engelsk på højt niveau, men også en lang række andre fag, som jeg kan bygge videre på.
Jeg er nemlig ikke helt afklaret med, hvad jeg vil studere efterfølgende, og måske vil jeg gerne have et sabbatår med golf på lidt højere niveau, før jeg går i gang med videre uddannelse.
Noget af det bedste ved gymnasiet er de gode venskaber. Både i klassen og på tværs af klasser har vi venskaber, og gymnasiet har også fine tilbud om studieture, hvor man lærer andre elever at kende og hvor man samtidig har mulighed for at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.
Jeg går på hf, fordi jeg overvejer at uddanne mig til fysioterapeut. Jeg har tidligere været i gang med en tømreruddannelse, men fandt ud af, at jeg passede bedre ind på VHG.
På hf vil jeg vælge sundhedsfagpakken og et af mine bedste fag er idræt. Her kan jeg bruge min krop og samtidig lære nyt både praktisk og teoretisk. I vores første praktikperiode arbejdede jeg med pædagoguddannelsen, men det viste mig klart, at jeg ikke skal den vej.
En af styrkerne ved hf er, at vi ikke får årskarakterer, men skal til prøve i alle fag. Det giver mig motivation til at fokusere på det faglige indhold og ikke på altid at skulle sige noget i timerne. Vi har valgfag på tværs af klasserne, hvilket betyder meget for det stærke sociale sammenhold på VHG.
Kathrine Nederby Olesen, stxTom van der Molen, hf
Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle på stx. Jeg kendte gymnasiet og vidste på forhånd at det er et godt sted både fagligt og socialt.
I de sidste år af folkeskolen blev jeg interesseret i naturvidenskab, og selvom jeg faktisk var lidt i tvivl om jeg skulle vælge en naturvidenskabelig studieretning her på gymnasiet, er jeg nu helt sikker på, at jeg har valgt rigtigt.
Jeg vil også helt sikkert tage en naturvidenskabelig uddannelse efter gymnasiet. Jeg er ordblind, men jeg oplever overhovedet ikke, at det er et problem i hverdagen, og jeg klarer mig rigtig godt fagligt.
Det bedste ved gymnasiet er mixet af sociale aktiviteter og fagligt højt niveau. Vi hygger os og kender alle, fordi gymnasiet har netop den størrelse det har.
Jeg har valgt en gymnasial uddannelse, fordi den giver adgang til rigtig mange forskellige uddannelser bagefter. Hf er 2-årig, men det vil altid være muligt at læse ekstra fag op efterfølgende.
Jeg er rigtig meget i tvivl om hvad jeg vil efter hf, men jeg har valgt pædagogikfagpakken, fordi den har en stor bredde. Både samfundsfag og psykologi er spændende fag, der er brugbare, uanset hvad jeg vil senere.
På VHG har jeg fået mange nye kammerater. Valghold på tværs af klasser og studieture hjælper rigtig meget med at sikre det sociale miljø, og der er også mange aktiviteter uden for undervisningen, som får eleverne godt med… selvom corona i perioder har lagt en dæmper på flere af dem.