2u på studietur med europæisk perspektiv

4. december 2023

I sidste uge var 30 elever fra 2u på studietur til Tyskland. Her mødtes de med lige så mange elever fra ungdomsuddannelser i Bergamo, Italien og Viersen, Tyskland på det Europæiske Akademi.

Temaet for det Erasmus+ støttede seminar var menneskerettigheder både fra et universelt og europæisk perspektiv.

Brud på menneskerettigheder opfattes ofte som noget, der kun sker i andre verdensdele. Men flygtningekrise, racistisk motiveret diskrimination, begrænsninger på ytringsfrihed med videre er ikke uset inden for Europas grænser.

Elevernes samarbejde kredsede derfor om nødvendigheden af at blive mindet om disse fundamentale rettigheder. De skulle overveje, hvordan rettighederne skal beskyttes i EU og forblive et fundament for fredelig og retfærdig sameksistens. 

Tre dages samarbejde blev fulgt op af et besøg i Europa-Parlamentet (åbner ny fane), der er tilrettelagt med udgangspunkt i emnet for seminaret.

I udvekslingen af synspunkter, hvor tre forskellige nationer byder ind, er det svært at undgå at blive klogere på andre kulturers perspektiver og erfaringer.

I pauser og fritid havde de unge mennesker også rig mulighed for – i en uformelt sammenhæng – at lære hinanden at kende, prøve de forskellige sprog af og have det sjovt sammen.

2u på studietur - her samlet med de to andre klasser fra Tyskland og Italien på Europæiske Akademi Otzenhausen.
Alle eleverne fra de tre europæiske lande samlet i Det Europæiske Akademi.
Fire piger fra 2u foran Menneskerettighedsdomstolen.