1. årgangselever tilbage på gymnasiet

17. marts 2021

Eleverne på VHG vejrer morgenluft igen

Gnags har et omkvæd, der lyder således: ”Det er den dejligste morgen i hundrede år”. Det er måske lidt at overdrive, hvis man overfører dette udsagn til de elever, der i denne uge kunne vende tilbage, i første omgang for en enkelt dag. Dertil var det trods alt for koldt om morgenen, og aktiviteterne skulle foregå udendørs. Men alle var tydeligvis glade for at se deres klassekammeraterne igen, og selv i forhold til lærerne var der gensynsglæde.

Om mandagen mødte tre 1.g-klasser op til en social event. Dagens program blev kørt parallelt, men med hver klasse på sit eget område. Om tirsdagen stod to andre 1.g-klasser klar om morgenen, og på mandag skal to hf-klasser igennem det samme program, tilrettelagt af eventbureauet Team Tours (åbner i nyt vindue). Da ingen årgang i VHG’s 60-årige historie nogensinde har oplevet et lignende skoleår, har gymnasiets ledelse anset det for nødvendigt at give eleverne en sådan rebuilding-dag for at genskabe fællesskabsfølelsen og dermed lægge grundlaget for elevernes faglige trivsel i klasserne.

Rebuilding-aktiviteter udendørs for 1.g elever tilbage på gymnasiet. Eleverne får instruktion af coach.

Et elevudsagn om rebuilding

Kathrine Nederby fra 1x fortæller om sin oplevelse af dagen: ”Dagen startede med juice og boller, som vi fik lov til at hygge med i en halv times tid. Derefter gik vores rebuilding i gang. Et hyret firma stod for aktiviteterne. Der blev afholdt tryghedstest med spørgsmål, som fik os tættere på hinanden. En anden aktivitet, der også blev afholdt, var omkring gåder, hvor man konkurrerede i hold indbyrdes i klassen. Den tredje aktivitet var Robinson, som indeholdt alt fra spørgsmål om verden til smagstestning af melorme og græshopper. I Robinson-aktiviteten skulle man også konkurrere i hold indbyrdes i klassen. Alt i alt en dag med gensyn og smilende ansigter, selvom det var koldt. Mange snakkede om et varmt fodbad ved hjemkomst, andre snakkede om en lang middagslur efter en dejlig social og kold dag. Vi glæder os til endnu mere”.

Idrætsaktiviteter for 2.g’erne

At det er blevet muligt, i begrænset omfang, med fysisk tilstedeværelse udendørs for 1.g’ere, 2.g’ere og 1.hf’ere, skyldes, at afgangseleverne på stx og hf er i gang med at skrive deres store skriftlige opgaver i henholdsvis SRP og SSO. Det sker hjemmefra, så ud over førsteårselevernes rebuilding-program er der også blevet plads til, at 2.g’erne kan få én dags udendørs aktivitet med idræt i denne uge. Således tog 2t onsdag med deres lærer på en travetur fra Lild Strand over Bulbjerg til Thorup Strand.

Pigerne fra 2.t sidder i klitterne og hygger sig.

Vandundersøgelser for 1.hf’erne

Endelig fik 1.hf’erne mulighed for at lave nogle undersøgelser i faget nf, der er en kombination af naturgeografi, kemi og biologi. Her gik 1.p f.eks. med deres tre faglærere til Herredsbækken ved Tvebjerg i Aars for bl.a. at tage vandprøver og bedømme vandløb og forurening ved hjælp af dyrelivet. I geografi undersøgte de vandføringen. Vandføring er et udtryk for, hvor meget vand der løber i et vandløb pr. tidsenhed. For at bestemme vandføringen skal man undersøge, hvor stort vandløbet er, dvs. tværsnitsarealet, samt hvor hurtigt vandet løber, dvs. middelvandhastighed. Eleverne måtte derfor springe i bækken iført waders, og selv om vandet var koldt, og fødderne hurtigt blev kolde, så blev hele aktiviteten udført med højt humør.

Generelt for dagen kan man sige, at elever såvel som lærere var særdeles begejstrede for at være sammen i det fysiske rum i stedet for det virtuelle. Deltagerne i nf-ekskursionen til Tvebjerg-området gjorde også den iagttagelse, at andre mennesker, der var ude at gå tur, tydeligvis også var glade for at se de unge mennesker i felten.

1.hf elever i gang med at lave vandundersøgelser i vandløb ved Tvebjerg.