Vækstmodeller

Vækstmodeller. En graf der viser en stigning.

I dette projekt skal eleverne få styrket deres kendskab til vækstmodeller (specielt de lineære) og matematisk modellering med vækstfunktioner. Derudover gives en introduktion til eksponentiel vækst.

Forløbsbeskrivelse

Vækstmodeller – DEL 1: Hel dag i grundskolen

Tidsforbrug2 x 6 timer (1 dag i grundskolen 1 dag  i gymnasiet)
BeskrivelseEleverne skal få styrket deres kendskab til vækstmodeller (specielt de lineære) og matematisk modellering med vækstfunktioner.
EmnerFunktionsbegrebet.
Lineær funktion og lineær regression vha Geogebra.
StrukturHel dag i grundskolen
Præsentation af lærere og elever
Undervisning ved gymnasielærer:
– Kort om funktionsbegrebet
– Lineær funktion. Forskrift og graf. Betydning af konstanter
– Matematisk modellering med lineær funktion
– DEMO-eksperinent: ”En sand fornøjelse” og efterbehandling.
– DEMO-eksperiment: ”Fødselsdagslys” og efterbehandling
– Elevgruppe-forsøg: ”Fingerstrik”.Afrunding, ”Farvel og på gensyn”.  
EmnerFunktionsbegrebet.
Lineær funktion.
Betydning af konstanter.
Opstilling af vækstmodeller.
Lineær regression vha Geogebra.
MaterialerHver gruppe (helst hver elev) skal have adgang til computer med matematisk værktøjsprogram (Geogebra).
Diverse øvelsesvejledninger (vedlagt) og materialer samt apparater til eksperimenter
Produkt(er)Ud fra hvert ekesperiment (hvert miniprojekt) udarbejdes med udgangspunkt i øvelsesvejledningen en lille rapport/journal.

Vækstmodeller – DEL 2: Hel dag på gymnasiet

Tidsforbrug2 x 6 timer (1 dag i grundskolen 1 dag  i gymnasiet)
BeskrivelseEleverne skal få styrket deres kendskab til vækstmodeller (specielt de lineære) og matematisk modellering med vækstfunktioner.
Introduktion til eksponentiel vækst
EmnerFunktionsbegrebet.
Lineær funktion og lineær regression vha Geogebra.
Eksponentiel udvikling og eksponentiel regression.
StrukturHeldag på gymnasiet
”Goddag og tak for sidst”.
Præsentation af dagens program.
Undervisning ved gymnasielærer:
– Genopfriskning af teorien fra DEL 1
– Eksempel på opgavebesvarelse.Derefter eleveksperimenter i grupper. Hver gruppe indeholder såvel grundskoleelever som gymnasieelever).
– Eksperiment: ”Superflyer”
– Eksperiment: ”Undervisning ved gymnasielærer:
Kort intro til eksponentiel udvikling og eksponentiel regression i Geogebra.
Eleveksperiment i grupper:
-Absorption af lys i plastfolie.Afrunding, ”Farvel og (måske) på gensyn”.  
EmnerFunktionsbegrebet.
Lineær funktion.
Betydning af konstanter.
Opstilling af vækstmodeller.
Lineær regression vha Geogebra.
Eksponentiel udvikling og eksponentiel regresion.
MaterialerHver gruppe (helst hver elev) skal have adgang til computer med matematisk værktøjsprogram (Geogebra).
Diverse øvelsesvejledninger (vedlagt) og materialer samt apparater til eksperimenter
Produkt(er)Ud fra hvert eksperiment (hvert miniprojekt) udarbejdes med udgangspunkt i øvelsesvejledningen en lille rapport/journal.