Repræsentationsformer og variabelsammenhænge

Matematikbog med formler på siderne

Projektet tager forskellige kig på repræsentationsformer og variabelsammenhænge, herunder sammenhænge mellem kropsmål, pris og størrelse af vingummiposer, osv. samt graftegning.

Forløbsbeskrivelse

Repræsentationsformer og variabelsammenhænge
Tidsforbrug5 gange 60 minutter
BeskrivelseForskellige kig på repræsentationsformer og forskellige variabelsammenhænge.
EmnerRepræsentationsformer
Variable
Lineære funktioner
Lineær regression
Struktur8.05-8.20:      Grundskoleklasse besvarer indledende spørgeskema

8.20-8.45:      1.g klasse støder til.
De giver rundvisning på gymnasiet og holder oplæg om valg af hhx, opstart på gymnasiet osv.

8.45-9.05:      Pause

9.05-11.10:    Repræsentationsformer
Grundskoleklasse sendes i grupper rundt mellem forskellige ”poster” bemandet af gymnasieelever

11.10-11.40:   Frokost

11.40-12.00:   Oplæg om variable v. gymnasielærer

12.00-13.30:   Eksperimenter
Klasserne deles i både blandede grupper på tværs af grundskoleklassen og gymnasieklassen, samt grupper kun bestående af gymnasieklassen
1. Sammenhænge mellem kropsmål – lave opmålinger, beregninger og tendenslinjer (30 minutter)
2. ”Forskningsprojekt” med måling af diverse til test af variabelsammenhænge (30 minutter) 3. Vingummibamsefabrikantspillet (30 minutter)

13.30-13.45:   Afrunding og oprydning
MaterialerHver grundskoleelev har medbragt computer til besvarelse af spørgeskema og med adgang til GeoGebra og Excel.
Opgaveark om repræsentationsformer (vedhæftet).
PPT om variable (vedhæftet).
Opgaveark om sammenhænge mellem kropsmål (vedhæftet) og hertil også:
– målebånd
Opgaveark til forskningsprojekt (vedhæftet) og hertil også:
– fjerbolde
– terninger
– kridt
– meterstokke
Opgaveark med vingummibamsefabrikantspillet (vedhæftet) og hertil også:
– vingummibamser
ProduktIntet produkt – blot elevernes egne besvarelser af opgaveark.
BemærkningerVi blev nødt til at planlægge og gennemføre forløbet for en 7. klasse.

Efter eksperiment 1 tog gymnasieeleverne afsked og vi fortsatte alene med grundskoleeleverne. Vi havde været lidt tidsoptimistiske, så der var desværre ikke tid til at gennemføre alle eksperimenterne, og vi sprang derfor eksperiment 2 over.

Vi udviklede som sådan ikke selv materiale, men tog udgangspunkt i nogle af de meget fine materialer, vi var blevet præsenteret for på de to workshops, samt andet vi havde liggende.

Der var en del flere elever i gymnasieklassen end i grundskoleklassen, hvilket gik helt ok, men det vil være bedre, hvis det var omvendt eller mere ligeligt fordelt.