Red klimaet

Red klimaet. Dåser ligger oveni hinanden.

Red klimaet: I dette projekt skal eleverne finde ud af, hvordan materialeforbruget på sodavandsdåser kan minimeres. For at finde frem til dette, skal eleverne introduceres til differentialregning.

Forløbsbeskrivelse

Red klimaet  
Tidsforbrug3 timers undervisning (eksklusiv pauser).
BeskrivelseI dette projekt skal eleverne finde ud af, hvordan materialeforbruget på sodavandsdåser kan minimeres. For at finde frem til dette, skal eleverne introduceres til differentialregning.
EmnerVæksthastighed
Differentialregning
Regression
Optimering.
StrukturIntroduktion og undervisning (ca. 1,5 time)

– Præsentation af elever og lærere.

– Undervisning ved gymnasielærere:
• Introduktion til differentialregning.
• Introduktion af begrebet væksthastighed ud fra grafer.
• Indførelse af f’ (x) som en funktion, der angiver hastigheden.
•- Regneregler for differentialregning (sum- og differensreglen samt differentiation af polynomier.
• Opgaveregning: Differentiation af polynomier (på A3 whiteboards).

– Undervisning ved gymnasielærere: Introduktion til optimering.
• Eleverne skal folde en kasse af et stykke A4-papir, således at de tror, at rumfanget bliver størst muligt.
• Der opstilles en forskrift for rumfanget (fælles).
• Der foretages polynomiel regression på elevernes data (fælles, da eleverne ikke er bekendte med polynomiel regression).

Elevstyret (af gymnasieeleverne) arbejde med projektet om at redde klimaet (ca. 1,5 time)
• Gymnasieelever præsenterer projektet.
• Arbejde med opgavearket (bilag 1) i grupper.
• Opgave 4 er tænkt som en ekstraopgave til de hurtige.

Fernisering af elevprodukter (ca. 15 minutter)
Hver gruppe præsenterer deres resultater på et whiteboard (ca. A3-størrelse) vha. udregninger, grafer, figurer, tegninger, tekst osv.
MaterialerHver gruppe skal have adgang til en computer med et CAS-program, hvori de kan foretage diverse beregninger (eksempelvis GeoGebra).
Whiteboards i A3-størrelser (alternativt A3-papir).
Én tavle pr. to elever.
Opgaveark, som grupperne skal lave.
Opgavearket er udarbejdet af gymnasieelever (bilag 1).
PowerPoint til undervisningssekvensen (bilag 2).
ProduktWhiteboard med resultater fra opgavearket til fernisering (se ovenfor).
BemærkningerForløbet er målrettet stærkere elever (helt konkret den stærkeste tredjedel af folkeskoleklasserne).
Vi har haft mange hjælpere (2. eller 3.g elever med matematik på A-niveau) til forløbet, så hver gruppe har hurtigt kunne få hjælp.
Måske skal opgaverne justeres lidt, hvis én lærer står med en hel klasse selv.
Forløbet et tilrettelagt til at skulle udarbejdes og afvikles af gymnasielæreren (og -eleverne).