Proportionalitet med LEGO-SPIKE-robotter

Lego spike. Legoklodser i blå farver.

Forløbsbeskrivelse

I dette projekt arbejdes med matematisk beskrivelse af LEGO SPIKE-robotters bevægelse. Emnerne er programmering, koordinatsystemer, lineære modeller og regression, sammenhænge og variable.

Proportionalitet med LEGO SPIKE-robotter
Tidsforbrug2 hele dage á 6 timer
BeskrivelseI dette projekt arbejdes med matematisk beskrivelse af LEGO-robotters bevægelse.
EmnerEfter dette forløb skulle eleverne gerne kunne
– programmere LEGO SPIKE Prime Robot til at køre frem og tilbage og i cirkler med forskellige hastigheder
– forstå og bruge formlen “fart = afstand/tid”
– tegne målepunkter i koordinatsystem på papirlave
– lave en lineær model
– lave lineær regression på måledata
undersøge sammenhængen mellem farten af robottens to hjul og radius i den cirkel robotten kører
– opstille simple ligninger og isolere forskellige variable i dem
– have stiftet kendskab med gymnasiematematik
– have det sjovt med at programmere og lave matematik
StrukturForløbet er tilrettelagt til at foregå som pararbejde for eleverne fra 8. klasse. Der startes med en kort fælles introduktion, hvorefter eleverne arbejder sig igennem materialet i opgavehæftet.
Der er indlagt opgaver undervejs hvor computeren skal lægges væk og der arbejdes med målinger, papir og blyant.
Når størstedelen af klassen er nået til konkurrencen, gennemføres denne. Eleverne skal programmere robotten, så de forventer at den klarer opgaven. De må ikke afprøve på dette tidspunkt, men skal have tiltro til deres matematiske model.
Gymnasieeleverne deltager i udvalgt dele af forløbet, og kan fungere som sparringspartnere, dommere eller konkurrenter i konkurrencerne.
Materialer– Et sæt LEGO SPIKE-Prime med et ekstra sæt større hjul pr elevpar.
– Computer med LEGO SPIKE og GeoGebra til hver gruppe.
– Opgavehæfte (bilag), blyant og lineal til hver gruppe.
– Et udvalg af ældre LEGO-hjul.
– Målebånd.
– Malertape til markering af labyrint.
– Præmie.
ProduktKonkurrencer blandt elevparrene. Gerne mod gymnasieleverne.
BemærkningerDet er hårdt for eleverne at beskæftige sig med matematik en hel dag. Koncentrationen forsvinder over middag, så tre halve dage ville nok være bedre, og ikke nødvendigvis i træk.
Hvis man kun laver del 1 og evt. 2 og tilhørende konkurrence, vil det kunne gøres på ca. 3 timer.