Kagesalg

I dette projekt skal eleverne finde ud af, hvordan de kan tjene mest muligt ved at sælge kage i kantinen. For at finde frem til dette, skal eleverne først foretage en markedsanalyse, hvorefter de via beregninger skal bestemme netop den pris, der giver det største overskud. Emnerne er lineær regression, andengradspolynomier, funktionsbegrebet, optimering.

Forløbsbeskrivelse

Kagesalg  
Tidsforbrug3 timers undervisning (eksklusive pauser).
BeskrivelseI dette projekt skal eleverne finde ud af, hvordan de kan tjene mest muligt ved at sælge kage i kantinen. For at finde frem til dette, skal eleverne først foretage en markedsanalyse, hvorefter de via beregninger skal bestemme netop den pris, der giver det største overskud.
EmnerLineær regression.
Andengradspolynomier.
Funktionsbegrebet.
Optimering.
StrukturIntroduktion og undervisning (ca. 1 time)
– Præsentation af elever og lærere.
– Undervisning ved gymnasielærer:
– Begrebsforståelse.
– Lineære funktioner / førstegradspolynomier.
– Lineær regression.
– Funktionsbegrebet (repræsentationsformer).
– Parøvelse med funktionsbegrebet.
– Andengradspolynomier (toppunkt og rødder).
Elevstyret (af gymnasieeleverne) arbejde med projektet om kagesalg (ca. 1 time og 30 minutter)
– Gymnasieelever præsenterer projektet.
– Arbejde med opgavearket (bilag 1) i grupper.
– Opgave 3 er tænkt som en ekstraopgave til de hurtige.
Fernisering af elevprodukter (ca. 15 minutter)
– Hver gruppe præsenterer deres resultater på et whiteboard (ca. A3-størrelse) vha. udregninger, grafer, figurer, tegninger, tekst osv.
Evaluering af dagen (ca. 15 minutter)
MaterialerHver gruppe skal have adgang til en computer med et værktøjsprogram, hvori de kan foretage lineær regression og diverse beregninger (eksempelvis GeoGebra).
Whiteboards i A3-størrelser (alternativt A3-papir).
En tavle pr. to elever.
Opgaveark, som grupperne skal lave (bilag 1).
Besvarelse af opgavearket til undervisere (bilag 2).
PowerPoint til undervisningssekvensen (bilag 3).
ProduktWhiteboard med resultater fra opgavearket til fernisering (se ovenfor).
BemærkningerHvis man foretager en markedsanalyse blandt skolens klasser, skal man sørge for at have clearet med de kolleger, man forstyrrer.
Forløbet er målrettet stærkere elever (helt konkret den stærkeste tredjedel af folkeskoleklasserne).
Vi har haft mange hjælpere (2. eller 3.g elever med matematik på A-niveau) til forløbet, så hver gruppe har hurtigt kunne få hjælp.
Måske skal opgaverne justeres lidt, hvis én lærer står med en hel klasse selv.
’Regression’ og ’andengradspolynomier’ er ukendte begreber for folkeskoleeleverne.
Forløbet et tilrettelagt til at skulle udarbejdes og afvikles af gymnasielæreren (og -eleverne).