Den lille hjælper (EUX-forløb)

Den lille hjælper - arbejdstegning med tegnetrekant.

I projektet “Den lille hjælper” skal eleverne arbejde med matematiske ræsonnementer i forhold til byggerier og enkelt værkstedsarbejde. De foretager en opmåling hvor de skal finde sammenhængen, hvor stort et område de ser i en ”kikkert” ift. hvor langt de er fra emnet.

Ud fra det skal de generere et datasæt, som de skal plotte ind i et CAS-program. Herved får de en lineær regression, som kan give dem en basisviden omkring ”ligedannede” trekanter samt forholdsregning. Det skal de efterfølgende arbejde videre med i forbindelse med forskellige opgaver på skolens område og bygninger. Forløbet slutter på værkstedet, hvor eleverne skal arbejde med en praktisk opgave – en lampe af træ, som de skal samle og montere. Efterfølgende skal de lave en lineær salgsfunktion af lampen.

Forløbsbeskrivelse

Projekt “Den lille hjælper”  
Tidsforbrug6 timers undervisning (inklusive pauser).
BeskrivelseI dette projekt skal eleverne arbejde med matematiske ræsonnementer i forhold til byggerier og enkelt værkstedsarbejde. De starter med at foretage en opmåling, hvor de i grupper skal finde sammenhængen, hvor stort et område de ser i en ”kikkert” ift. hvor langt de er fra emnet. Ud fra det skal de generere et datasæt, som de skal plotte ind i et CAS-program.
Herved får de en lineær regression, som kan give dem en basisviden omkring ”ligedannede” trekanter samt forholdsregning, og det skal de arbejde videre med efterfølgende.
Grupperne får forskellige opgaver som de skal arbejde videre med på skolens område. Hver gruppe bliver sat sammen med min. 2 EUX-grundforløbselever.
De arbejder undersøgende med forskellige opgaver på skolens område og bygninger.
Til slut samles alle på klassen til en opsamling af gruppernes løsningsforslag.
De sidste 2 timer skal eleverne på værkstedet, hvor de skal arbejde med en praktisk opgave.
Det er en lampe af træ, som de skal samle og montere alt el arbejde.
Arbejdet afsluttes med, at alle har lys i hver sin lampe.
Eleven får sin egen lampe med hjem.
Efterfølgende skal de lave en lineær salgsfunktion af lampen, hvor efter vi laver en afslutning af dagen, med ”tak for i dag og på gensyn”
Emner– Lineær regression
– Lineær funktion
– Geometri
– Trigonometri (Pythagoras)
– Matematematiske ræsonnementer
– Prisberegninger, procent og enheder
– Forholdsregning
– Arbejde efter instruktioner
– Arbejde med håndværktøj
StrukturIntroduktion og undervisning (15 min.)
– Præsentation af elever og lærere
– Undervisning ved faglærer: Matematik og praktik
– Indledende gruppeopgave
– Lineær regression
– Sammenhænge mellem byggeri og matematik
– Forholdsregning og geometri
– Trigonometri
– Praktisk arbejde på værkstedet
Elevstyret (af EUX-elever) arbejde med opmåling og beregninger (ca. 2,5 time)
– Elever præsenterer løsning af opgaverne understøttet af EUX-elever
– Ekstraopgave er tænkt til de hurtige elever
– Praktisk opgave på værkstedet understøttes og vejledes af EUX-elever
– Opgaven er delvis forberedt af EUX eleverne
Evaluering af dagen (ca. 15 min.)
MaterialerHver gruppe skal have adgang til en computer med et værktøjsprogram, hvori de kan foretage lineær regression og diverse beregninger (f.eks. GeoGebra).
Opgaveark med opgaver.
Tommestok og blyant.
Skruemaskiner og håndværktøj til arbejdet på værkstedet.
Forberedte trælister, skruer, fløjmøtrikker og el varer som skal bruges til opgaven.
ProduktSkolens område og værksted.
Bemærkninger          Det vil være godt, at eleverne på folkeskolen får opgaverne tilsendt inden, så de sammen med sin lærer kan forberede besøget på dagen.
Forløbet er målrettet stærkere elever (helt konkret den stærkeste tredjedel af folkeskoleklasserne).
Vi har haft nogle hjælpere (EUX-grundforløbselever som er ret nye ift. årets matematik pensum). Nogle af disse ”puttede” sig lidt, sikkert pga. usikkerhed.  
Opgaverne skal justeres lidt, hvis én lærer står med en hel klasse selv.
Eleverne på folkeskolen havde forinden fået tilsendt opgaverne, og var ganske godt forberedt til dagen.