3D-reklametæpper

3D-reklametæpper. Billede af stadion og græsplæne med siddepladser i baggrunden.

I dette projekt skal eleverne producere 3D-reklametæpper. 3D-reklametæpper kendes fra stadions, hvor de ligger ved siden af målene. Når de betragtes fra tv-kamerapunktet, ser det ud som om, at der står et reklameskilt. Når tæpperne betragtes fra alle andre punkter, er det tydeligt at se, at der er tale om et 2D-tæppe og ikke et 3D-reklameskilt.

Teorien bag 3D-reklametæpper er linjer i rummet. I forløbet starter eleverne med at arbejde i planen med linjens ligning, linje gennem to punkter og skæringspunkt med x-aksen. Alle beregninger foretages på papir. Derefter overføres principperne om linjer i planen til linjer i rummet.

Til sidst designer eleverne reklamefigurer, giver deres figurer koordinater i rummet og beregner vha. Excel koordinater til reklametæpperne, hvorefter de producerer fysiske reklametæpper, som de til sidst betragter fra to vinkler. Den rigtige, hvorfra det ser ud til at figuren står op, og en forkert vinkel, hvorfra det ses, at der er tale om et 2D-tæppe.

Forløbsbeskrivelse

3D-reklametæpper  
Tidsforbrug3 dobbeltlektioner (á 90 min) + en hel dag (7 lektioner á 45 min).  
BeskrivelseI dette projekt skal eleverne producere 3D-reklametæpper. 3D-reklametæpper kendes fra stadions, hvor de ligger ved siden af målene. Når de betragtes fra tv-kamerapunktet, ser det ud som om, at der står et reklameskilt. Når tæpperne betragtes fra alle andre punkter, er det tydeligt at se, at der er tale om et 2D-tæppe og ikke et 3D-reklameskilt.
Teorien bag 3D-reklametæpper er linjer i rummet. I forløbet starter eleverne med at arbejde i planen med linjens ligning, linje gennem to punkter og skæringspunkt med x-aksen. Alle beregninger foretages på papir. Derefter overføres principperne om linjer i planen til linjer i rummet.
Til sidst designer eleverne reklamefigurer, giver deres figurer koordinater i rummet og beregner vha. Excel koordinater til reklametæpperne, hvorefter de producerer fysiske reklametæpper, som de til sidst betragter fra to vinkler. Den rigtige, hvorfra det ser ud til, at figuren står op, og en forkert vinkel, hvorfra det ses, at der er tale om et 2D-tæppe.
Emner– Teori: Linjer i planen (ligning, linje gennem to punkter, skæringspunkt med x-aksen)
– Teori: Linjer i rummet (sammenligning med linjer i planen men ingen beregninger)
– Excel
– Praktisk arbejde med produktion af 3D-reklametæpper  
Struktur1. + 2. lektion: Gymnasielærerne besøger elever og lærere på folkeskolen.
Introduktion til projektet (PowerPoint – bilag 1)
Gennemgang af koordinatsystem, hæfte s. 4 (Hæfte – bilag 2)
Grupper: Regne opgave 1
Gennemgang af linjens ligning, hæfte s. 5
Grupper: Regne opgave 2-5
Evt: Gennemgå mere om linjer, hæfte s. 7
Grupper: Regne opgave 6-7
3. + 4. lektion: Gymnasielærerne besøger elever og lærere på folkeskolen.
Gennemgang af ligning for linje gennem to punkter, hæfte s. 9
Grupper: Regne opgave 8-11
5. + 6. lektion: Gymnasielærere og én gymnasieklasse besøger elever og lærere på folkeskolen. Gymnasieeleverne fordeles ud i grupperne af folkeskoleelever, så de kan hjælpe eleverne med at regne opgaver. 4 folkeskoleelever og 2 gymnasieelever i hver gruppe.
Gennemgang af skæringspunkt med x-aksen og beregning af skygge, hæfte s. 11-12
Grupper: Regne opgave 12-14  
Struktur – fortsatProjektdag (7 lektioner á 45 min): Folkeskoleelever og lærere besøger gymnasieelever og gymnasielærere på gymnasiet. Samme grupper som sidst.
Repetition af formål med dagen.
Eleverne designer først 3D figurer og giver dem koordinater på ternet papir.
Derefter beregnes skyggepunkter i Excel.
Materialeforbruget vurderes og papir tilpasses.
Skyggepunkterne optegnes på det store papir.
Kanter optegnes med sort og vandrette flader farves.
Figuren klippes ud.
Dagen slutter med, at der tages billeder af alle tæpperne, både fra kamerapunkterne og fra forkerte vinkler.
Dagens program er detaljeret beskrevet i de 10 punkter i hæftet s. 14-16. 
Materialer1.-6. lektion:
Hæfte om 3D-reklametæpper af Jette Vestergaard.
Der arbejdes med papir, blyant og lommeregner.
Projektdag:
Ruller med hvidt papir, ca. 1 meter bredt.
Farvet A3-papir.
Excel regneark til beregning af skyggepunkter. (Regneark – bilag 3)
Gymnasieeleverne medbringer computer.
Til hver gruppe udleveres:
Ternet papir, 2 stk.
1 meters linealer
3 sakse
4 tykke sorte tusser
Tape
Limstift  
ProduktEt 3D-reklametæppe pr. gruppe.
Billeder der dokumenterer tæppernes effekt.
BemærkningerNogle elever havde svært ved den indledende teori, men de fik alle regnet opgaverne vha. gymnasieelevernes hjælp. Forløbet var meget vellykket.