Natur og Videnskab

Natur og Videnskab - topbillede. Studerende står med bog foran tavle.

Målet er at blive klogere på den fysiske verden, vi lever i, og at få kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

Her er studieretningsfagene matematik A og fysik eller kemi A; det fag, der ikke vælges på A-niveau, afsluttes på B-niveau. Gennem en kombination af eksperimenter, observationer og teori arbejder vi med de sammenhænge, der gælder inden for fysikken, kemien og biologien.

Gennem undervisningen i matematik opnår du kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Endvidere får du indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder; især fysik og kemi, men også i matematisk tankegang.

Den naturvidenskabelig arbejdsmetode står centralt i fysik og kemi. Den bygger på vekselvirkningen mellem observationer, eksperimentelt arbejde og teoriopstilling. Arbejdsmetoden starter som regel med teorier eller formodninger om et eller andet emne. Disse teorier kommer du til at efterprøve ved hjælp af forskellige forsøg. Nogle teorier vil du forkaste, fordi de viste sig ikke at være rigtige, hvorefter du opstiller og efterprøver andre på samme måde. Til sidst har du måske en holdbar teori, fordi forsøgene beviste dine formodninger.

I studieretningerne er der et tæt samarbejde mellem fagene, hvor matematikken anvendes til formulering af de sammenhænge, der undersøges i fysik og kemi.

Fag

Studieretningsfag:

  • Matematik A
  • Fysik A eller Kemi A
  • Fysik B eller Kemi B

Øvrige fag:

Valgfag:

  • frit C
  • frit B/A

Mads: Det lå umiddelbart ikke i kortene, at jeg ville vælge studieretningen Natur og Videnskab. Det, der tiltalte mig ved denne studieretning, var sammenspillet imellem fagene. Når matematikken, kemien og fysikken går op i en højere enhed, og man får en vild aha-oplevelse. De naturvidenskabelige fag er altafgørende for vores evne til at forstå vores fascinerende verden.

På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, om jeg vil gå i en humanistisk eller videnskabelige retning efter gymnasiet. Jeg fortryder ikke mit valg, fordi Natur og Videnskab tilbyder studieretningsfagene matematik A, fysik A eller kemi A, hvilket er nogle af de fag, der åbner flest døre i det videre liv.

Alt tyder nemlig på, at efterspørgslen på eksempelvis læger, ingeniører mm. vil vokse, eftersom videnskaben er et område, som aldrig fuldendes.

DET FEDESTE VED AT GÅ PÅ VHG:

  • De mange aktivitetstilbud – idrætsstævner, skitur og litteraturevents
  • Traditionerne, fx fredagscafé, HEBE-fester og HEBE-valg
  • De passionerede lærere, som vil os elever det bedste 🙂

Adgangskortet

Studieretningen: matematik A, fysik A og kemi B:

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad din studieretning kan bruges til. Vær  opmærksom på, at du – udover de viste fag – skal foretage et frit valg blandt dine valgfag, som kan give adgang til flere uddannelsesvalg.

Adgangskortet logo

Studieretningen: matematik A, kemi A og fysik B:

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad din studieretning kan bruges til. Vær  opmærksom på, at du – udover de viste fag – skal foretage et frit valg blandt dine valgfag, som kan give adgang til flere uddannelsesvalg.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: