Projekt Viden Skaber

Formål

Formålet med Projekt Viden Skaber er at øge gymnasieelevers interesse for naturvidenskabelig og teknologisk forskning. Samtidig er skal projektet også åbne naturvidenskabelig forskning op for den brede befolkning på en ny måde.

Gymnasieeleverne skal inddrages i forskernes perspektiv og fremme kommunikation og debat af naturvidenskab til en bred offentlighed.

Ved hjælp af gymnasieelevers egne undersøgelser af aktuelle forskningsemner i samarbejde med universitetet, skal naturvidenskabelige og teknologiske emner formidles videre ud fra de unges indfaldsvinkel. På den måde trænes elevernes evne til kreativ formidling af komplekse problemstillinger. Samtidig gøre naturvidenskabelige og samfundsrelevante erkendelser mere tilgængelige for en ikke-videnskabelig befolkning.

Projektet forventes på den ene side at øge gymnasieelevers forståelse for vigtigheden af naturvidenskabelig forskning til løsning af samfundsrelevante og globale problemstillinger. Det skal give eleverne oplevelsen af, at de selv – ved brug af naturvidenskab og teknologi – kan bidrage til at løse problemer.

På den anden side faciliterer projektet vidensflow fra forskningsmiljøer – med gymnasieelever som formidlere – til den almindelige borger og bidrager således til udbredelse og debat af teknologisk og naturvidenskabelig viden.

Den øgede interesse for naturvidenskab og teknologi forventes i sidste ende at føre til, at flere unge ønsker at uddanne sig inden for STEM-fagene – både på ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser.

Læs mere om projektet i lærervejledningen i PDF.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden (åbner i nyt vindue).

På VHG har bl.a. gennemført følgende aktiviteter som en del af Viden Skaber-projektet: